Overige informatie

Hieronder vindt u informatie over financiering, jurische zaken, belasting en verzekeringen.

Financiering

De Raiffeisenbank, onze huisbankier, kan tot circa 60% van de koopprijs financieren. Onze contactpersoon bij de Raiffeisenbank is Prok. Andreas Berthold. U kunt hem bellen (+43(0)5556/7122-186) en mailen (andreas.berthold@raiba.at) voor al uw vragen.

De Hypobank en ook de Sparkasse hebben een filiaal in Schruns. Ook van deze banken horen we goede verhalen wat betreft service en voorwaarden.

U doet er goed aan bij minstens 2 banken een gesprek te voeren.

Juridisch

In tegenstelling tot in Nederland, wordt het koopproces in Oostenrijk begeleid door een advocaat (i.p.v. een notaris). De advocaat zorgt voor het opstellen van de juiste verdragen, en informeert (en controleert) beide partijen tijdens het koopproces. Ook fungeert de advocaat als 'Treuhand'. De koopsom wordt door de koper overgemaakt aan de advocaat, die deze vervolgens overmaakt aan de verkoper, nadat alles gecontroleerd en accoord bevonden is. Op deze manier is er voor beide partijen de zekerheid van een helder proces en een onafhankelijke partij.

De advokaat die de verkoop van de appartementen Drei Türme begeleidt, is Dr. Edwin Gantner, Schruns.

U kunt te allen tijde contact met hem opnemen voor meer informatie over het koopverdrag en -proces.

Email-adres: gantner@raeg.at

Belasting

De informatie die wij hebben ingewonnen over de fiscale gevolgen en bijkomstigheden van de koop en verkoop van een appartement, komt van een adviseur te Bludenz. U kunt bij ons terecht voor een samenvatting van hun adviezen, ook als Nederlandse vertaling. Maar het beste is natuurlijk een persoonlijk gesprek met de heren 'Steuerberater'. 

Verzekering

Het gebouw Drei Türme en de individuele appartementen zijn momenteel verzekerd via Walter Summer van MontoVon - Versicherungsbüro Ammann Barthold Summer OG. Adres: 6780 Schruns, Gantschierstraße 39.  

Informatie hierover kunt u bij ons opvragen of ook direct bij Walter Summer 0699/14121495. Buro 05556/77655. Fax 05556/77655-99
www.montavon.eu